นายก อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมดูความเรียบร้อย บริเวณพิพิธภัณฑ์พธำมะรงค์ ศูนย์จำหน่ายสินค้าโอทอป

    2018-04-15 14:42:35
    11 เมษายน 2561 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมดูความเรียบร้อย บริเวณพิพิธภัณฑ์พธำมะรงค์ ศูนย์จำหน่ายสินค้าโอทอป และผลิตภัณฑ์โอทอป ของ และห้องบำรุงความรู้ เพื่อรองรับเทคโนโลยี่ ที่ทันสมัยในยุต 4.0 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ถนนจะนะ อ.เมือง จ.สงขลา