ประมวลภาพ วันคล้ายวันเกิดของ นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา

    2016-07-26 16:00:23
    เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 (07.00 น.) นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ให้การต้อนรับ หน่วยงานต่างๆในจังหวัดสงขลา ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน บริษัทห้างร้าน สมาคม ชมรมต่างๆ ตลอดจนถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสงขลา ในโอกาสเข้าร่วมอวยพร พร้อมมอบกระเช้า เนื่องในวันคล้ายวันเกิดของ นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ณ บ้านพัก ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา