นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานที่ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนางานการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่

    2016-07-25 10:01:25
    เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.30 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานที่ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนางานการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่ ณ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ