กองช่าง อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ซ่อมถนนลาดยาง งานพื้นทาง (หินคลุก) สายบ้านป่ายาง - ควนหัวแหวน

    2016-07-14 10:19:01
    14 กรกฎาคม 2559 กองช่าง อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ซ่อมถนนลาดยาง งานพื้นทาง (หินคลุก) สายบ้านป่ายาง - ควนหัวแหวน อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา