กองช่าง อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ส่งน้ำประปาช่วยเหลือประชาชน ณ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าข้าม

    2016-07-13 16:24:42
    13 กรกฎาคม 2559 กองช่าง อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ส่งน้ำประปาช่วยเหลือประชาชน ณ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา