กองช่าง อบจ.สงขลา ลงพื้นที่โดยนำเครื่องจักรกลชุดเกรดปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายภายใน บ้านฉาง

    2016-07-13 16:17:37
    13 กรกฎาคม 2559 กองช่าง อบจ.สงขลา ลงพื้นที่โดยนำเครื่องจักรกลชุดเกรดปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายภายใน บ้านฉาง หมู่ 6 ต.ทำนบ อ.สิงหนคร จ.สงขลา กว้าง 5.00 ม. ยาว 1,000 ม.