รองนายก อบจ.สงขลา ร่วมโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่แหล่งธรรมชาติ

    2016-07-13 10:25:38
    เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 นายสมหมาย ขวัญทองยิ้ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่แหล่งธรรมชาติ คลองหัวไทร ปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดและกุ้งก้ามกราม ณ บริเวณริมคลองบ้านหัวไทร องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก อ.ควนเนียง จ.สงขลา