นายก อบจ.สงขลา ร่วมต้อนรับ พร้อมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ต่อ ท่านโจวไฮ่ เฉิน

    2016-07-13 10:14:31
    เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ร่วมต้อนรับ พร้อมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ต่อ ท่านโจวไฮ่ เฉิน ในโอกาสที่เดินทางมาดำรงตำแหน่ง กงสุลใหญ่ สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดสงขลา โดยมีนายอนุชิต ตระกูลมุทุตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายสมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา นายกจากห้าสมาคมจีน พร้อมด้วยคณะกรรมการห้าสมาคมจีนสงขลา กลุ่มสตรีจังหวัดสงขลา ภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมต้อนรับ ณ ห้องการะเกด โรงแรมกรีนเวิล์ด อ.เมือง จ.สงขลา