กองช่าง อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ซ่อมถนนสายบ้านท่าเข็น - บ้านแดนสงวน ทางตลาดน้ำคลองแดน

    2016-07-13 10:12:41
    เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 กองช่าง อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ซ่อมถนนสายบ้านท่าเข็น - บ้านแดนสงวน ทางตลาดน้ำคลองแดน อ.ระโนด จ.สงขลา