อบจ.สงขลา จัดกิจกรรม สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน

    2016-07-11 16:27:11
    9 กรกฎาคม 2559 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรม สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน เพื่อเผยแพร่ประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุมอาคารศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยมีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการลูกจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมให้การต้อนรับ และมีคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ อาทิ นายกล้านรงค์ จันทิก ประธานคณะกรรมาธิการการเมือง ฯลฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน นอกจากนั้นยังมีการเปิดเวทีรับฟังอีก 2 เวที คือ เวทีเยาวชน และเวทีสตรีทั้งไทยพุทธ ไทยมุสลิม ในบริเวณอาคารใกล้เคียงด้วย