นายก อบจ.สงขลา ได้ต้อนรับ นาย ซู ไฮเช็ง กงศุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดสงขลา

    2016-07-07 16:27:45
    7 กรกฎาคม 2559 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ได้ต้อนรับ นาย ซู ไฮเช็ง กงศุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดสงขลา ในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งใหม่ พร้อมได้พูดคุยสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสองประเทศ บ้านพี่เมืองน้อง และได้เชิญชวนเยือนประเทศจีน โดย นายก อบจ.สงขลา ได้พูดถึงจังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย และได้กล่าวถึงโครงการต่างๆ ที่สอดคล้องกับประเทศ