นายก อบจ.สงขลา ปฏิบัติราชการ/ภารกิจในพื้นที่ และร่วมประชุมหารือการขับเคลื่อนการพัฒนา

    2016-07-07 16:27:33
    เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ปฏิบัติราชการ/ภารกิจในพื้นที่ และร่วมประชุมหารือการขับเคลื่อนการพัฒนา และติดตามโครงการต่างๆในพื้นที่ โดยมี นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายกเทศมนตรีเมืองสิงหนคร และผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ริมหาด เพื่อดูพื้นที่ที่ถูกน้ำกัดเซาะ และหารือโครงการก่อสร้างเขื่อนชะลอคลื่น ,โครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ , โครงการค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร และความคืบหน้าการซ่อมปรับปรุงศาลาการเปรียญเก่า ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท