กองช่าง อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ซ่อมผิวถนนสายบ้านท่าเข็น บ้านแดนสงวน ช่วง กม. 1 - 3

    2016-07-07 16:27:13
    7 กรกฎาคม 2559 กองช่าง อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ซ่อมผิวถนนสายบ้านท่าเข็น บ้านแดนสงวน ช่วง กม. 1 - 3 เขต อบต.คลองแดน อ. ระโนด จ.สงขลา