กองช่าง อบจ.สงขลา ลงพื้นที่โดยนำเครื่องจักรกลชุดเกรดปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายควนทวด บ้านหลังสวน

    2016-07-07 16:27:01
    7 กรกฎาคม 2559 กองช่าง อบจ.สงขลา ลงพื้นที่โดยนำเครื่องจักรกลชุดเกรดปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายควนทวด บ้านหลังสวน ม.4 ต.ทุ่งหมอ อ.สะเดา จ.สงขลา