นายกอบจ.สงขลา ติดตามการเรียนการสอนและเตรียมพื้นที่แปลงเกษตรและห้องซ้อมดนตรี รร.อบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์

    2016-07-07 09:35:30
    วันที่ 6 กรกฎาคม 2559 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ติดตามการเรียนการสอนและเตรียมพื้นที่แปลงเกษตรและห้องซ้อมดนตรีของโรงเรียน อบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์