นายก อบจ.สงขลา ร่วมในพิธีเลี้ยงละศีลอด ประจำปี ฮ.ศ.1437/2559

    2016-07-07 09:31:58
    เมื่อวันที่ 5 ก.ค.59 เวลา 19.40 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ร่วมในพิธีเลี้ยงละศีลอด ประจำปี ฮ.ศ.1437/2559 พร้อมกับร่วม การประกาศผลการดูดวงจันทร์ เพื่อกำหนดวันที่ 1 เดือน เชาวาล (วันอีฎิลฟิตริ) ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1437 29 รอมฎอน ฮ.ศ. 1437 5 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์ประสานงานสำนักจุฬาราชมนตรี ประจำภาคใต้ มัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลา โดย มี นายอาศีส พิทักษ์พลกุล จุฬาราชมนตรี เป็นประธานการประกาศผลการดูดวงจันทร์ พร้อมด้วย นายภานุ อุทัยรัตน์ ผอ.ศอบต นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 แม่ทัพน้อย กงศุลอิรโดนีเซีย ประจำจังหวัดสงขลา และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ร่วมในพิธี และร่วมประกาศผลการดูดวงจันทร์