กองช่าง อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ขุดรื้อซ่อมผิวที่ชำรุดถนนสายบ้านท่าเข็น บ้านแดนสงวน

    2016-07-07 09:28:39
    กองช่าง อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ขุดรื้อซ่อมผิวที่ชำรุดถนนสายบ้านท่าเข็น บ้านแดนสงวน ช่วง กม. 1-3 เขต อบต.คลองแดน อ.ระโนด จ.สงขลา