กองช่าง อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ซ่อมแซมถนนสายบ้านท่าเข็ญ - บ้านทุ่งสงวน อำเภอระโนด

    2016-07-05 10:09:28
    4 กรกฎาคม 2559 กองช่าง อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ซ่อมแซมถนนสายบ้านท่าเข็ญ - บ้านทุ่งสงวน อำเภอระโนด ทางเข้าตลาดน้ำคลองแดน