นายก อบจ.สงขลา ร่วมประชุมแผนการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดสงขลา

    2016-07-05 10:09:01
    4 กรกฎาคม 2559 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ร่วมประชุมกับหน่วยงานภาครัฐ ประกอบด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ด่านศุลกากรสะเดา กรมธนารักษ์ อปท.ขนส่งจังหวัดสงขลา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันพิจารณาในเรื่องของแผนการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดสงขลา โดยมี นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา