นายก อบจ.สงขลา กล่าวพบปะเปิดการอบรมสตรีอาสาพัฒนาเมืองคลองแห

    2016-07-04 09:58:40
    3 กรกฎาคม 2559 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา กล่าวพบปะเปิดการอบรมสตรีอาสาพัฒนาเมืองคลองแห ณ อาคารอเนกประสงค์ วัดคลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมี นายกเทศบาลเมืองคลองแห พัฒนาการอำเภอหาดใหญ่ รองนายกเทศบาลเมืองคลองแห กลุ่มแม่บ้าน ชมรมสตรีอาสาพัฒนาเมืองคลองแห และสมาชิก ร่วมต้อนรับ คลองแหนับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของอำเภอหาดใหญ่ ซึ่งมีหลายอย่างที่ อบจ.สงขลาได้เข้ามาขับเคลื่อน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำในคลองแห เรื่องการพัฒนาเมือง นอกจากการเอาน้ำดีมาแทนน้ำเสีย ที่ยังทำไม่ได้ แต่ทางกรมชลก็กำลังสำรวจหาวิธีการอยู่ในเรื่องนี้ และขณะนี้บันไดเลื่อนหน้า มอ.ก็เปิดให้ใช้แล้ว เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ที่สัญจรไปมาระหว่างหน้า มอ.และโลตัส ในส่วนของผู้สูงอายุ ทาง อบจ.สงขลากำลังสร้างศูนย์บริบาลผู้สูงอายุในบริเวณสวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรมฯ พร้อมทั้งบริการดูแลและให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ ทั้งยังเป็นศูนย์ที่จะช่วยรับฝากผู้สูงอายุ ในกรณีที่ญาติพี่น้องติดภารกิจ เพราะสังคมไทยกำลังจะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุในอนาคต นอกจากนั้นยังมีรถแพทย์ฉุกเฉิน การทำกองทุนฟื้นฟูผู้พิการ เหล่านี้เป็นเรื่องคุณภาพชีวิต ทั้งเรื่องลานออกกำลังกาย การจัดการแข่งขันกีฬาช่อลำดวนเกมส์ เหล่านี้คือสิ่งที่ อบจ.สงขลา ได้ทำนอกเหนือจากเรื่องของโครงสร้างพื้นฐาน