บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ

    2016-07-01 09:20:08
    30 มิ.ย.59 (11.00 น.) นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และ ข้าราชการ ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมบันทึกเทปพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ ห้องส่ง สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT อำเภอหาดใหญ่