รองนายก อบจ.สงขลา ร่วมพิธีเปิดพร้อมกล่าวสนับสนุนการจัดงานสมโภช 174 ปี เจ้าพ่อหลักเมืองสงขลา

    2016-06-29 11:30:52
    28 มิถุนายน 2559 นายสมหมาย ขวัญทองยิ้ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมพิธีเปิดพร้อมกล่าวสนับสนุนการจัดงานสมโภช 174 ปี เจ้าพ่อหลักเมืองสงขลา ประจำปี 2559 ณ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลา ถนนนางงาม อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดยมีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา และนายกีรติ เอื้อวิวัฒน์สกุล นายกสมาคมฮกเกี้ยนอำเภอเมืองสงขลา แขกผู้มีเกียรติและประชาชนเข้าร่วมในพิธีฯ โดยได้จัดให้มีการถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา เอฟ.เอ็ม 102.25 MHz. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การจัดงานดังกล่าว ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบอีกทางหนึ่งด้วย กำหนดจัดงานสมโภช 174 ปี เจ้าพ่อหลักเมืองสงขลา และเทศกาลเมืองเก่าสงขลา ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2559 ณ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลา ถนนนางงาม อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย พิธีผูกผ้าเสาหลักเมือง พิธียกเสาโกเต้ง(เสาเทวดา) พิธีเชิญพระประทับเกี้ยว พิธีอิ่วเก้งแห่พระรอบเมือง พิธีเวียนเทียนสะเดาะเคราะห์ เสริมดวงชะตา งานถนนคนเดิน ตลาดนัดกลางคืน การเสวนา สงขลาสู่เมืองมรดกโลก สำหรับค่ำคืนแรก เสวนาเรื่อง “เบื้องหลัง - สมุดภาพสงขลามหาวชิราวุธ” โดยภาคีคนรักเมืองสงขลา พร้อมกิจกรรมของหรอยเมืองบ่อยาง การแสดงริมถนน และมีกิจกรรมการแสดงบนเวที การแสดงสิงโต และการแสดงอุปรากรจีน(งิ้ว)