นายก อบจ.สงขลา แถลงนโยบายการทำงานของ อบจ.สงขลา ในพื้นที่คลองหอยโข่ง

    2016-06-27 09:51:05
    24 มิ.ย.59 (14.00 น.) นายก อบจ.สงขลา แถลงนโยบายการทำงานของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ในพื้นที่คลองหอยโข่ง พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ในเขตจังหวัดสงขลา นายสาธิต สุวรรณชาตรี สจ.อบจ.ในพื้นที่คลองหอยโข่ง และคณะผู้บริหาร ผอ.กอง จาก อบจ.สงขลา ร่วมกันพบปะกับพี่น้องประชาชน ในพื้นที่อำเภอคลองหอยโข่ง ในโครงการ อบจ.สัญจร ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยมีนายก จาก 4 อบต.ในพื้นที่คลองหอยโข่ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่ม อสม.และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมรับฟัง พร้อมทั้งเสนอข้อคิดเห็น ปัญหาต่างๆ ต่อ นายก อบจ.สงขลา และคณะผู้บริหาร เพื่อที่จะช่วยพิจารณาแก้ปัญหาและข้อเสนอแนะของพี่น้องประชาชน ในพื้นที่อำเภอคลองหอยโข่ง เพื่อเสนอแนะในการทำแผนพัฒนา ซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ และเป็นภารกิจของ อบจ.สงขลา ณ ศาลาประชาคมอำเภอคลองหอยโข่ง จ.สงขลาส่วนในภาคค่ำ นายก อบจ.สงขลา ประธานเปิดงานวัฒนธรรมสัญจร คณะผู้บริหาร ส.อบจ.สงขลาเขต อำเภอคลองหอยโข่ง พร้อมด้วย นายก อบต. ทั้ง4 ณ หน้าที่ว่าการอำเภอคลองหอยโข่ง ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาได้นำการแสดงหนังตลุงยุคใหม่ หนังน้องเดี่ยว ลูกทุ่งวัฒนธรรม ซึ่งเป็นศิลปะการแสดงถึงวัฒนธรรมของชาวใต้ ที่ทาง อบจ.สงขลา ต้องให้การสนับสนุนและส่งเสริม เพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักวัฒนธรรมของท้องถิ่น เพื่อซึมซับกับความเป็นมรดกของชาวใต้ และรู้จักการพูดภาษาใต้ ทั้งจะได้รู้ถึงตัวละครในหนังตลุง โดยน้องเดี่ยวนับเป็นศิลปินที่น่าขื่นชมในความมุมานะ จนประสบความสำเร็จเป็นศิลปิาที่มีชื่อเสียงในขณะนี้