นายก อบจ.สงขลา ประธานเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพการเชื่อมโยงเครือข่าย ระบบการผลิตและการตลาดสินค้าสหกรณ์

    2016-06-27 09:36:50
    24 มิ.ย.2559 (09.00 น.) นายก อบจ.สงขลา ประธานเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพการเชื่อมโยงเครือข่าย ระบบการผลิตและการตลาดสินค้าสหกรณ์ โดยมี สหกรณ์จังหวัดสงขลา ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสงขลาและผู้แทนสหกรณ์ภาการเกษตร ร่วมประชุมจำนวน 100 คน ณ อาคารศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ซึ่งครั้งนี้เป็นการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางความร่วมมือด้านการผลิตและการตลาด ยางพารา ระหว่างภาคสหกรณ์ ภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อเป็นการยกระดับราคายางพารา ด้วยการแปรรูปยางพาราเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อใช้ภายในประเทศอย่างมั่นคง ซึ่งทาง อบจ.สงขลา ยินดีให้การสนับสนุนในกิจกรรมต่างๆ ที่เครือข่ายสหกรณ์จะได้ขับเคลื่อนร่วมกัน ทั้งนี้จะเป็นการยกระดับราคาสินค้าเกษตรหรือที่เรียกว่าระบบเกษตรอุตสาหกรรม จึงต้องอาศัยความรู้และประสบการณ์ทุกด้าน ดังนั้นการที่ หอการค้า ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้ามามีส่วนร่วมเติมเต็มให้กับเครือข่ายสหกรณ์ จึงเป็นสิ่งที่น่ายินดี เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนในอันที่จะประสบผลสำเร็จ และทาง อบจ.สงขลา ยินดีให้การสนับสนุนสินค้าทางด้านการเกษตร โดยขณะนี้ทาง อบจ.สงขลา กำลังจะเปิดอาคารจำหน่ายสินค้าโอทอป ในเร็วๆนี้ เพื่อจะเป็นตลาด รองรับสินค้าในกลุ่มโอทอป ดังนั้นทาง อบจ.สงขลา พร้อมที่จะเปิดโอกาสให้สมาชิกสหกรณ์นำสินค้าทางการเกษตรที่แปรรูป มาจำหน่ายสินค้าที่อาคารดังกล่าวได้ โดยศูนย์จำหน่ายสินค้าโอทอป จะตั้งอยู่ที่ถนนจะนะใกล้กับพิพิธภัณฑ์พระธำมรงค์ อ.เมือง จ.สงขลา