นายก อบจ.สงขลา ให้โอวาทแก่นักเรียนโรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ และ โรงเรียน อบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์

    2016-06-24 15:24:08
    24 มิ.ย.2559 นายก อบจ.สงขลา กล่าวมอบนโยบาย พร้อมให้โอวาทแก่นักเรียนโรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ และ โรงเรียน อบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ ตั้งแต่ระดับชั้น ม.1 - ม.6 โดยได้มอบนโยบายให้นักเรียน 3 ประการคือ เรื่องของการออม เรื่องของการมีระเบียบวินัย รู้จักเคารพครู อาจารย์ และประการสุดท้ายในเรื่องของความสะอาด ซึ่งนักเรียนทุกคนต้องช่วยกันรักษาความสะอาดภายในโรงเรียน ตั้งแต่การช่วยกันดูแลสถานที่ ช่วยกันเก็บขยะ โดยนายก อบจ.สงขลา ตั้งใจที่จะนำโรงเรียนแห่งนี้ ให้เป็นโรงเรียนระดับแนวหน้าในอนาคต ซึ่งจากการที่ทางโรงเรียนได้เน้นเปิดสอนใน 3 ด้าน คือ ด้านกีฬา ด้านการเกษตร และด้านดนตรี ซึ่งในส่วนของกีฬา ขณะนี้นับว่า อยู่ในขั้นที่น่าพอใจระดับหนึ่ง ส่วนในด้านการเกษตร เราได้นำเทคโนโลยีด้านการเกษตรที่ทันสมัย นำมาสอนให้กับนักเรียนเป็นการพัฒนาความรู้ทางด้านเกษตร ซึ่งเมื่อนักเรียนที่จบไปจากที่นี่สามารถไปเรียนต่อที่อื่นได้อย่างสบาย เพราะพื้นฐานนักเรียนจะแน่น และเป็นที่น่ายินดีที่ขณะนี้นักเรียนได้รู้จักนำเทคโนโลยีมาใช้ในการทำแปลงการเกษตร จนได้ผลผลิต และที่เหลือยังนำออกจำหน่ายในท้องตลาด เป็นการสร้างรายได้ให้นักเรียนอีกทางหนึ่ง ซึ่งในอนาคต ที่นี่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ และศึกษาให้แก่ทุกหน่วยงานที่ต้องการจะมาศึกษาทางภาคการเกษตร และในส่วนของดนตรี เรามีห้องซ้อมดนตรีเป็นเอกเทศ ถือเป็นโรงเรียนเดียวในจังหวัดสงขลา ที่มีห้องซ้อมดนตรีของตัวเอง ฉะนั้นจึงขอให้นักเรียนที่เรียนทางด้านนี้จงภูมิใจในโรงเรียนของเรา และหมั่นฝึกซ้อม ซึ่งทาง อบจ.สงขลา ก็จะให้การสนับสนุนตั้ง วงโยธวาฑิต ขึ้นมาในอนาคต