ปลัด อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ตรวจงานและติดตามคืบหน้าของการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเกาะแต้วฯ

    2016-06-21 10:48:11
    เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559 นายสำรวม รักษาพราหมณ์ ปลัด อบจ.สงขลา และนายสุรกิจ กาญจนะ ผอ.กองช่าง พร้อมด้วยข้าราชการ อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ตรวจงานและติดตามคืบหน้าของการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์