กองช่าง อบจ.สงขลา ลงพื้นที่โดยนำเครื่องจักรกลชุดเกรดปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายสุคนธาภิรมย์

    2016-06-20 15:43:50
    20 มิถุนายน 2559 กองช่าง อบจ.สงขลา ลงพื้นที่โดยนำเครื่องจักรกลชุดเกรดปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายสุคนธาภิรมย์ ซอย 5 เทศบาลตำบลระโนด อ.ระโนด จ.สงขลา