นายก อบจ.สงขลา ร่วมในพิธีสมโภช สัญญาบัตร พัดยศ พระครูสุวัฒนาภรณ์ (สุภัตร อริโย) เจ้าอาวาสวัดนาทวี

    2016-06-20 10:57:28
    เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2559 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ร่วมในพิธีสมโภช สัญญาบัตร พัดยศ พระครูสุวัฒนาภรณ์ (สุภัตร อริโย) เจ้าอาวาสวัดนาทวี และทอดผ้าป่าสามัคคี โดยมี พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และพลโท วิวรรธน์ ปฐมภาคย์ แม่ทัพภาคที่ 4 ประธานพิธี สมโภช สัญญาบัตร พัดยศ พระครูสุวัฒนาภรณ์ (สุภัตร อริโย) พระครูสัญญาบัตรเทียบเจ้าคณะอำเภอชั้นเอก พร้อมด้วย นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กพฐ. นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายกเทศบาลตำบลนาทวี ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน พุทธบริษัทชาวอำเภอนาทวี พร้อมทั้งคณะผู้มีจิตศรัทธา ร่วมในพิธี ณ วัดนาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา