กองช่าง อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ซ่อมถนนสายบ้านชุมพล บ้านกระแสสินธุ์

    2016-06-17 16:17:48
    17 มิถุนายน 2559 กองช่าง อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ซ่อมถนนสายบ้านชุมพล บ้านกระแสสินธุ์