กองช่าง อบจ.สงขลา ลงพื้นที่โดยนำเครื่องจักรกลชุดเกรดปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายสุคนธาภิรมย์ 1

    2016-06-17 16:12:57
    17 มิถุนายน 2559 กองช่าง อบจ.สงขลา ลงพื้นที่โดยนำเครื่องจักรกลชุดเกรดปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายสุคนธาภิรมย์ 1 เทศบาลตำบลระโนด อ.ระโนด จ.สงขลา