นายก อบจ.สงขลา ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนยุทธศาสตร์กีฬาจังหวัดสงขลา

    2016-06-17 16:08:31
    17 มิ.ย.2559 (09.00 น.) นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา และนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสงขลา ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนยุทธศาสตร์กีฬาจังหวัดสงขลา และบรรยายพิเศษ จัดโดยสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสงขลา ณ ห้องเฟื่องฟ้า โรงแรมหาดแก้ว อ.สิงหนคร จ.สงขลา โดยมีชมรมกีฬาจังหวัดสงขลา ผอ.กกท.จังหวัดสงขลา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสงขลา และผู้ทรงคุณวุฒิทาวด้านกีฬา ทั้งนี้เป็นการประชุม เพื่อรวบรวมความต้องการ ของหน่วยงาน และกำหนดทิศทางกีฬาของจังหวัดสงขลา ซึ่งมีชมรมต่างๆ โดยเฉพาะชมรมกลุ่มเป้าหมายของการพัฒนากีฬา โดยมีมหาวิทยาลัยด้านการกีฬามาเพื่อเติมเต็มในกีฬาบางประเภทที่จะใช้งานได้จริง เป็นการให้ข้อมูลต่างๆในการพัฒนากีฬาแต่ละประเภท นอกจากนั้นจะมีการแบ่งกลุ่มรวบรวมข้อมูลต่างๆในความคิดเห็นของแต่ละกลุ่ม เพื่อมาพัฒนากีฬา นายนิพนธ์ กล่าวว่า ขอบคุณที่ได้เห็นความสำคัญของกีฬา เพราะถ้าไม่มีแผนงานหรือเป้าหมายยุทธศาสตร์ การเดินจะไม่มีความชัดเจน ดังนั้นเราจึงต้องมียุทธศาสตร์ เพราะเป้าหมาย จะบ่งบอกถึงการพัฒนากีฬาของจังหวัดสงขลา ทั้งกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ กีฬา เพื่อการออกกำลังกายหรือกีฬาชนิดอื่นๆ ดังนั้นเราจึงต้องมียุทธศาสตร์ชาติมา เพื่อพัฒนากีฬา โดยสามารถเล็งได้จากกีฬาที่สามารถเห็นผลได้ชัดเจนก่อน สมาคมฯ จะได้รวบรวมข้อมูล เพื่อเสนอต่อจังหวัดให้พิจารณาประกาศใช้อย่างเป็นทางการ ในโอกาสต่อไป ครั้งนี้จึงเป็นการระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนก่อน ผมอยากเห็นความเป็นจังหวัด มากกว่าจะเอาจังหวัดไปยึดที่ตัวบุคคล เพราะวันนี้กีฬามันเป็นอาชีพ ผมจึงอยากเห็นสงขลา เป็นศูนย์กลางการกีฬาของภาคใต้