นายก อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ตรวจดูความเรียบร้อยของการเก็บรายระเอียดหน้างานของการปรับปรุงสระว่ายน้ำ

    2016-06-16 16:39:33
    16 มิถุนายน 2559 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ตรวจดูความเรียบร้อยของการเก็บรายระเอียดหน้างานของการปรับปรุงสระว่ายน้ำ ซึ่งเปิดใช้เป็นเวลา และให้นักกีฬาว่ายน้ำได้ใช้เป็นที่ฝึกซ้อม เพื่อเตรียมตัวเข้าแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 35 สงขลาเกมส์ ปี 60 ณ สนามกีฬาติณสูลานนท์