นายก อบจ.สงขลา ร่วมประชุมนายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 6

    2016-06-16 16:31:28
    16 มิถุนายน 2559 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ร่วมประชุมนายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 6 ในการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับการเข้าสู่ AEC ในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษา 23 สถาบัน นายกสมาคมโลจิสติกส์ภาคใต้ ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา และผู้บริหารจากอาชีวศึกษาจากทั่วประเทศ ณ ห้องลีลาวดี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ซึ่งนายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ได้กล่าวถึงภาพรวมของจังหวัดสงขลา และกล่าวถึงการส่งเสริมให้มีการพัฒนาจังหวัดสงขลา ซึ่งให้นักศึกษาที่จบแล้ว สามารถทำงานที่นี่ได้ทันที ไม่ต้องไปหางานที่อื่น โอกาสของสงขลาขณะนี้เรามีโอกาสในการพัฒนาเด็ก เพราะเรามีสถานศึกษาอยู่ถึง 13 สถาบัน แต่เรายังไม่มีโอกาสในการพัฒนาด้านแพคเก็จสินค้าหรือดี ไซด์แบบใหม่ ในขณะที่เรามีสินค้ามาก อันนี้ถือเป็นจุดอ่อนของเรา จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่สถานศึกษา ต้องมีหลักสูตรการศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่น ทั้งนี้เพื่อเป็นการรองรับการทำงานของนักศึกษาในอนาคต และจะเป็นการพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง ดังนั้นเราจึงต้องผลิตภาคแรงงานเพื่อป้อนตลาดในท้องถิ่น