นายก อบจ.สงขลา ร่วมการประชุมคณะกรรมการฯ และร่วมในพิธีสวมหมวกชุดพิธีการของนักเรียนเก่ามหาวชิราวุธ

    2016-06-16 16:25:38
    16 มิถุนายน 2559 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ร่วมการประชุมคณะกรรมการฯ และร่วมในพิธีสวมหมวกชุดพิธีการ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปี 2559 ในฐานะนักเรียนเก่ามหาวชิราวุธ ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมี นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นศิษย์เก่ามหาวชิราวุธ และผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมในพิธี โดยในพิธีสวมหมวกชุดพิธีการดังกล่าว เพื่อเชิดชูเกียรติ มีความรักความผูกพันในความเป็นมหาวชิราวุธ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการถ่ายทอดความเป็นเลือดน้ำเงินขาว และเพื่อสร้างความรักความสามัคคีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง ณ หอประชุมใหญ่ โรงเรียนมหาวชิราวุธ