นายก อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ตรวจดูความคืบหน้าของการก่อสร้างปรับปรุงความคืบหน้าภายในสนามกีฬาติณสูลานนท์

    2016-06-16 16:08:38
    16 มิถุนายน 2559 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ตรวจดูความคืบหน้าของการก่อสร้างปรับปรุงความคืบหน้าภายในสนามกีฬาติณสูลานนท์ อาทิ การรื้อสร้างสนามยิมนาสติก การปรับปรุงอัฒจรรย์ และสนามต่างๆภายในสนามติณสูลานนท์ ตลอดจนการปรับปรุงสร้างทางเข้า - ออกภายในสนามกีฬา ทั้งด้านหน้า และด้านหลัง ณ สนามกีฬาติณสูลานนท์