นายก อบจ.สงขลา ตรวจดูความคืบหน้าของการก่อสร้างศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ

    2016-06-16 13:49:56
    16 มิ.ย.2559 (08.30 น.) นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ออกตรวจดูความคืบหน้าของการก่อสร้างศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ ภายในสวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ โดยมีผู้อำนวยการกองโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา อบจ.สงขลา ผู้ควบคุมงาน และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ พร้อมชี้แจงความคืบหน้าของการดำเนินงาน เพื่อเตรียมรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  ณ สถานที่ก่อสร้างสวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรม ติณสูลานนท์