กองช่าง อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์หาดบ่ออิฐ ต.เกาะแต้ว จ.สงขลา

    2016-06-15 14:22:19
    เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 กองช่าง อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์หาดบ่ออิฐ ต.เกาะแต้ว จ.สงขลา