รองนายก อบจ.สงขลา ร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง โครงการความปลอดภัยทางถนน:ชุมชนนำร่องสวมหมวกนิรภัย100%

    2016-06-15 14:17:48
    15 มิถุนายน 2559 นายสมหมาย ขวัญทองยิ้ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการความปลอดภัยทางถนน : ชุมชนนำร่องสวมหมวกนิรภัย 100% จังหวัดสงขลา ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา