รองนายก อบจ.สงขลา ร่วมประชุมเตรียมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

    2016-06-15 11:16:03
    14 มิถุนายน 2559 นายสมหมาย ขวัญทองยิ้ม  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทางและเตรียมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559  ณ ห้องประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยกำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ ระหว่างวันที่ 11 – 13 สิงหาคม 2559  ณ บริเวณถนนเสน่หานุสรณ์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา