กองช่าง อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ซ่อมแซมถนนสายบ้านเนินนิมิตร บ้านพลุพ้อ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

    2016-06-15 10:09:26