กองช่าง อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ซ่อมแซมถนนสายทุ่งปรือ สำนักยอ ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

    2016-06-15 10:08:59