กองช่าง อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ซ่อมถนนสายบ้านชุมพล บ้านกระแสสินธ์ุ ในเขตเทศบาลตำบลกระแสสินธ์ุ

    2016-06-15 10:08:28