กองช่าง อบจ.สงขลา ลงพื้นที่เกรดหญ้าข้างทาง ถนนสายบ้านท่าคุระ บ้านโตนดด้วน

    2016-06-15 09:56:14
    กองช่าง อบจ.สงขลา ลงพื้นที่เกรดหญ้าข้างทาง ถนนสายบ้านท่าคุระ บ้านโตนดด้วน อำเภอกระแสินธ์ จังหวัดสงขลา