กองช่าง อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ซ่อมถนนลาดยาง สายบ้านพรุพ้อ - บ้านเนินนิมิตร อำเภอรัตภูมิ

    2016-06-13 10:23:07
    เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 กองช่าง อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ซ่อมถนนลาดยาง สายบ้านพรุพ้อ - บ้านเนินนิมิตร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา