นายก อบจ.สงขลา ให้การตัอนรับ นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

    2016-06-13 10:16:36
    เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2559 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ให้การตัอนรับ นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในโอกาสที่เดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดสงขลา