นายก อบจ.สงขลา ร่วมในพิธีเปิดงาน เดิน - วิ่ง ฟันรันเฉลิมพระเกียรติ พระมหากษัตริย์นักกีฬา ครั้งที่ 5

    2016-06-13 10:12:43
    เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2559 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ร่วมในพิธีเปิดงาน เดิน - วิ่ง ฟันรันเฉลิมพระเกียรติ พระมหากษัตริย์นักกีฬา ครั้งที่ 5 โดยมี นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด จัดโดยโรงเรียนนวมินทราชูทิศทักษิณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา ผู้เข้าร่วมการเดิน - วิ่งฟันรัน ประกอบด้วยนักเรียน นักศึกษา สมาคมผู้ปกครองนักเรียน และบุคคลทั่วไป ทั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และเฉลิมฉลองทรงครองราชย์ ครบ 70 ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช มหาราช ซึ่งมีเส้นทางการวิ่งระหว่างสงขลา - เกาะยอ พร้อมทั้งร่วมปลูกต้นไม้ ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศทักษิณ อ.เมือง จ.สงขลา