นายก อบจ.สงขลา ออกอากาศสด ในรายการกระบอกเสียง อบจ. Fm 90.50 MHz

    2016-06-13 09:53:09
    เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2559 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ออกอากาศสด ในรายการกระบอกเสียง อบจ. Fm 90.50 MHz เพื่อพบปะพูดคุย พร้อมตอบขอซักถามจากพี่น้องประชาชนในโครงการต่างๆ ของ อบจ.สงขลา ณ สวท.สงขลา