นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานเปิดโครงการ Day Camp ต้านภัยยาเสพติด

    2016-06-13 09:44:14
    เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2559 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา เป็นประธานเปิดโครงการ Day Camp ต้านภัยยาเสพติด ซึ่งสนับสนุนโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ณ อาคารปิยสิกขการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา มีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยนักเรียน นักศึกษา ซึ่งปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาใหญ่ เริ่มจากการสูบบุหรี่ก่อน ดังนั้น จึงเป็นโอกาสที่ดีที่ทุกคนได้มีการรณรงค์การสูบบุหรี่ จึงอยากให้เป็นหน้าที่ของทุกคนที่ต้องช่วยกันดูแลชุมชน โรงเรียน หรือครอบครัว และพร้อมที่จะดึงเพื่อนๆที่มีปัญหาออกจากยาเสพติด หรือคนที่หลงทางไปแล้วให้ห่างไกลจากยาเสพติดให้ได้ ซึ่ง อบจ.สงขลา ได้ให้ความสนใจกับปัญหาสุขภาพ ถือเป็นเรื่องสำคัญ เพื่อตอบสนองคุณภาพที่ดีของสังคม เพราะเป้าหมายที่จะพัฒนาที่ดีที่สุดของประเทศ คือการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของสังคม