นายก อบจ.สงขลา ให้การต้อนรับ นายธาดา ชุมชัยโย นายด่านศุลกากร

    2016-06-13 09:27:08
    เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2559 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ให้การต้อนรับ นายธาดา ชุมชัยโย นายด่านศุลกากร ในฐานะเดินทางมารับตำแหน่งใหม่ ณ บ้านพักเขารูปช้าง