รองนายก อบจ.สงขลา ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวสนับสนุนการจัดงาน “วันลูกโหนด” ครั้งที่ 30 ประจำปี 2559

    2016-06-10 11:25:17
    เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 นายสมหมาย ขวัญทองยิ้ม รองนายก อบจ.สงขลา ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวสนับสนุนการจัดงาน “วันลูกโหนด” ครั้งที่ 30 ประจำปี 2559 ซึ่งอำเภอสทิงพระ ร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน จัดขึ้น ในระหว่างวันที่ 7-11 มิถุนายน 2559 โดยมีนายสาธิต ธรรมประดิษฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแสดงนิทรรศการของส่วนราชการ การจำหน่ายสินค้า การประกวดผลผลิตจากตาลโตนด ขบวนแห่วิถีชีวิต โหนด นา เล การมอบรางวัลคนดีศรีลูกโหนด และการแสดงของนักเรียนและศิลปินลูกทุ่ง